การแก้ไข SML

16-07-2015 Update SML Account POS เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า…